Modlitba ruženca k Sedembolestnej

 

 

a) Ktorý nech v nás rozmnožuje úctu k Sedembolestnej Matke.

b) Ktorý nech v nás rozmnožuje dôveru k Sedembolestnej Matke.

c) Ktorý nech v nás rozmnožuje lásku k Sedembolestnej Matke.


7x7 Zdravas´, Mária..., tajomstvá:

1. Ktorého utrpenie ti bolo zvestované Simeonom.

2. S ktorým si utekala do Egypta.

3. Ktorého si s bolesťou tri dni hľadala.

4. S ktorým si sa stretla na krížovej ceste.

5. Ktorého si videla umierať na kríži.

6. Ktorého mŕtve telo si držala vo svojom náručí.

7. Ktorého si s bolesťou položila do hrobu.


Dodatok:
 3x Zdravas´, Mária..., Ježiš, ktorého si s bolesťou oplakávala. Svätá Mária...


Modlime sa:
Prosíme ťa, božský Spasiteľu, dožič nám, aby sme sa stali účastnými zásluh tvojho utrpenia, keď úctivo rozjímame o mukách a bolestiach tvojej panenskej Matky, ktoré prebodli jej nevinnú dušu, ako jej to predpovedal svätý prorok Simeon. Amen.