Ruženec k Božiemu milosrdenstvu
("Korunka")

 

 

Na obyčajnom ruženci sa modlí takto:

Pri krížiku sa pomodlí jeden Otčenáš , Zdravas Mária a Verím v Boha .

Na zrnkách Otcenáša sa modlíme text, ktorý zanechal Pán Ježiš sv. Faustíne Kowalskej:
"Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta."

Na zrnkách Zdravasov sa treba modliť:
"Pre jeho bolestné umučenie maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom."

Na zakončenie celého ruženca sa treba pomodliť tri krát toto zvolanie:
"Svätý Bože, svätý Mocný, svätý Nesmrteľný - zmiluj sa nad nami i nad celým svetom."